RECREATIEF NACHTVERBLIJF NIET MEER TOEGESTAAN

Middels het aanwijsbesluit is het nu officieel verboden om ten behoeve van nachtvissen een recreatief nachtverblijf te plaatsen aan de oevers van het Naarderwoonbos en het Naardereiland.
Klik op de afbeelding voor de publicatie van het aanwijsbesluit.

UPDATE GOLFBAAN NAARDERBOS

golfbaan naarderbos

De neuzen van de initiatiefnemers, gemeente én verschillende belanghebbenden lijken langzaam maar zeker de zelfde kant op te gaan staan. In overleg met verschillende belanghebbenden zijn wat zaken aangepast in de planopzet.

CLEANUP 21 MAART

CleanUp

In de wijken Naardereiland en Naarderbos begon de lente goed. De handen werden uit de mouwen gestoken voor de jaarlijkse Lente CleanUp

Update geluidscommissie

Snelweg

Dit jaar begint er (eindelijk) beweging te komen bij de verschillende partijen, en kunnen wij een aantal ontwikkelingen melden. Ons doel is om een geluidswal
en/of geluidsscherm in combinatie met stil asfalt te laten realiseren. De wettelijke maatregel die Rijkswaterstaat moet plegen binnen het nationale
geluidsprogramma (MJPG) is volstrekt onvoldoende om tot een leefbare wijk te komen.

EenVandaag op Naardereiland

EenVandaag Naarden

In de wijken Naarderbos en Naardereiland geniet jong en oud inmiddels van een Boombieb, gemaakt door De AltijdWerkplaats. Het NPO programma EenVandaag kwam eind oktober op bezoek op Naardereiland voor een korte reportage.

Licht in het tunneltje

De tweede boombieb, gemaakt door de Altijd Werkplaats, is in september op Naardereiland geplaatst door de gemeente Gooise Meren. Het eerste exemplaar is namens de bewonersvereniging eerder dit jaar in Naarderbos geplaatst.

Mezenkasten in de wijk

Mezenkasten gemeente Gooise Meren

Een van de middelen tegen de processierups is het installeren van mezenkasten (natuurlijke vijand van de rups). Deze mezenkasten, gemaakt door De AltijdWerkplaats, zijn in maart op het Naardereiland & het Naarderwoonbos opgehangen door de gemeente Gooise Meren.

Publicatiebord Naarderbos

Publicatiebord Naarderbos

In oktober 2020 is een publicatiebord geplaatst in Naarderbos. Hiermee hebben we als bestuur een nieuw communicatiemiddel om de bewoners op de hoogte te stellen over bijvoorbeeld nieuws en vergaderingen.

Boombieb Naardereiland

Boombieb Naardereiland

De tweede boombieb, gemaakt door de Altijd Werkplaats, is in september op Naardereiland geplaatst door de gemeente Gooise Meren. Het eerste exemplaar is namens de bewonersvereniging eerder dit jaar in Naarderbos geplaatst.

Buurtbewoners zijn wachten op geluidswal zat

In het NH nieuws is een artikel verschenen over de geluidswal waar buurtbewoners van Naarderbos zich hard voor maken. Nadat er al 3 jaar gestreden wordt, gloort er nog geen licht aan de horizon, tot frustratie van de bewoners.

Vereniging Naarderbos