GELUIDSCOMMISSIE A1

De commissie geluid A1 zet zich sinds 2017 in om de overlast van de A1 te verminderen. Wijkbewoner Lennart Hiemstra zet zich samen met een team van bewoners in om een geluidswal te realiseren.

98% van de Naarderbossers gaf in onze enquête aan hinder van verkeerslawaai te ondervinden. Met een geluidsbelasting van meer dan 65dB hebben zij daar groot gelijk in. In 2019 gaven wij, met wethouder Hendriks, een presentatie aan de buurt. Met 100 man in de zaal was de opkomst geweldig! Dit toont aan dat het probleem sterk leeft.

Ons doel is om een geluidswal of -scherm i.c.m. stil asfalt te realiseren. De wettelijke maatregel die Rijkswaterstaat (RWS) moet plegen is lang niet voldoende. We komen dan weer net onder de 65dB uit. Tegelijk blijft het verkeer de komende jaren sterk toenemen.

De kosten van een wal of scherm van een kilometer lang zijn enkele miljoenen. Dit geld is er niet. Zowel de overheid als RWS en de gemeente stellen dit niet voor ons beschikbaar.

Wij hebben daarom een business case gecreëerd waarin er 9.000 zonnepanelen op een geluidswal worden geplaatst. De toekomstige waarde van de energie die hiermee wordt opgewekt, wordt gebruikt om een lening mee af te sluiten waarmee de wal met zonnepanelen kan worden gefinancieerd. Gecombineerd met de wettelijke maatregel van RWS zou hiermee de wal kunnen worden gerealiseerd.

Theoretisch is dit business plan rond. Een planeconoom van de gemeente heeft het, voor deze fase, goedgekeurd. Praktisch zijn er echter nog talloze uitdagingen: grondeigendom RWS, te betalen pacht aan RWS bij commerciële activiteit, vrijmaken bedrag voor wettelijke maatregel RWS, flora- en fauna onderzoek, lening tegen maatschappelijk tarief aantrekken, eigen vermogen inbrengen, omgevingsvergunning, SDE+ subsidie terugval, termijnplanning MJPG van RWS en buurtbezwaren tegen bouwwerkzaamheden.

De grootste obstakels liggen bij RWS. De gemeente heeft dan ook toegezegd een lobby traject naar RWS te starten om onze Zonnewal ook daar op de rails te krijgen. Vorig jaar is de gemeente, mede op ons verzoek, een geluidsmeting gestart. Wij hopen dat het resultaat hiervan kan bijdragen aan onze lobby naar RWS en overheid. Ook vorig jaar zijn er door ons toedoen Kamervragen aan de verantwoordelijke minister gesteld, over de budgettekorten bij RWS en het Naarderbos als voorbeeld. Dit heeft er toe geleid dat onze problematiek zeker op de kaart staat, bij meerdere partijen. Concreet zicht op de oplossing is er helaas nog lang niet. Wij blijven ons inzetten. 

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten over de geluidswal.

Geluidscommissie A1

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via: www.bit.ly/GeluidA1

LAATSTE NIEUWS