UPDATE BESTEMMINGSPLAN GOLFBAAN NAARDERBOS

De neuzen van de initiatiefnemers, gemeente én verschillende belanghebbenden lijken langzaam maar zeker de zelfde kant op te gaan staan.

In overleg met verschillende belanghebbenden zijn wat zaken aangepast in de planopzet. Zie bijgaand beeld. Met een nieuw clubhuis nabij hole 18  (wat verder van de ecologische verbindingszone en het water waarbij de baan vrijwel niet hoeft te worden aangepast), nieuwe parkeergelegenheid achter het afslaggebouw.

Volgens de planning wordt het nieuwe bestemmingsplan voor eind 2021 voltooid. NBO (exploitant van de golfbaan) heeft nog steeds wel het voornemen om in het voorjaar van 2022 de baan weer te openen. Mogelijk met een tijdelijk clubhuis/paviljoen. 

Invulling van het MFC (multifunctioneel cluggebouw/huidige clubhuis) is nog niet bekend. Ondernemers hebben nog geen concrete plannen. Hiervoor wordt een wijzigingsbevoegdheid op genomen in het bestemmingsplan. Zodra de eigenaren van het pand een doordacht idee hebben kan het college hier in meegaan, zonder dat er weer een hele procedure doorlopen moet worden.

Na de zomer wil NBO starten met de werkzaamheden om de baan/greens weer op te knappen.