PUBLICATIEBORD NAARDERBOS

In oktober 2020 is een publicatiebord geplaatst in Naarderbos. Hiermee hebben we als bestuur een nieuw communicatiemiddel om de bewoners op de hoogte te stellen over bijvoorbeeld nieuws en vergaderingen. Dit bord is ter vervanging van de houten borden die altijd in het midden van de weg stonden. Helaas is er dit jaar geen feest, clean-up, Halloween etc. om aan te kondigen. Hopelijk in 2021 wel weer!