Hoe meer mensen meedoen, hoe schoner onze buurt wordt. Coördinatie verloopt via Evert Jan Toonen, wonend aan Boomgat 12. Op dit adres kan tussen 12-15 uur materiaal zoals knijpers, vuilniszakken, werkhandschoenen en veiligheidshesjes opgehaald worden. Ook kan vanuit daar de buurt verdeeld worden, zodat geen hoekje overgeslagen wordt.

Vanaf 15.00 uur sluiten we de dag af met een drankje op het terras van Boomgat 12.Wij hopen op een goede opkomst, dat resulteert in een SPIK EN SPAN NAARDERBOS!!!

Hartelijke groet, namens de Groencommissie

Vereniging Naarderbos