UIT DE GOOI EN EEMLANDER 26-01-2023

De aanleg van de zonnegeluidswal langs de A1 ter hoogte van het Naarderbos gaat door. De gemeenteraad van Gooise Meren stelt een krediet van bijna drie miljoen euro beschikbaar.

Gooise Meren betaalt overigens zelf ’maar’ 350.000 euro. Het overgrote deel, 2,5 miljoen, wordt gedekt door een bijdrage van Rijkswaterstaat.

Toch is de gemeente 170.000 euro meer kwijt dan waarmee ze in de begroting van dit jaar rekening hebben gehouden doordat de btw van de investering op onderdelen niet compensabel is.

Behalve de Partij voor Leefomgeving en Klimaat (Plek), die de zonnepanelen niet vindt opwegen tegen het verwijderen van zo’n 4000 bomen en de businesscase niet zeker genoeg vindt, gingen alle partijen woensdagavond akkoord.

Rijkswaterstaat wilde in eerste instantie langs dit deel van de snelweg een vier meter hoog geluidsscherm plaatsen en stiller asfalt neerleggen. Dat scherm zou de geluidsbelasting op de wijk verminderen van 65db naar de wettelijke norm van 60db.

Bewoners van het Naarderbos vonden dat niet genoeg en kwamen zes jaar geleden met het initiatief van een zonnegeluidswal. Met deze wal zakt de geluidsbelasting naar 55 db.

De zuidzijde van de wal wordt beschikbaar gesteld aan een exploitant van zonnepanelen voor een periode van dertig jaar. Hiermee draagt Gooise Meren meteen bij aan de afspraken binnen de Regionale Energiestrategie.

Naast de wal moeten er absorberende geluidschermen bij de fietstunnel en de IJsselmeerweg komen. In overleg met Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat wordt de bestaande natuurpassage verbeterd, net als de biodiversiteit, en wordt een nieuwe natuurpassage aangelegd.

De financiering van het 4 meter hoge en 240 meter lange geluidsscherm ter hoogte van de IJsselmeerweg is overigens afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat uiteindelijk geplaatst kan worden.

Gooise Meren hoopt op 5.000 tot 7.000, maar omdat de wal binnen het beschermde Unesco-gebied van Naarden-Vesting ligt, moeten de panelen goed inpasbaar zijn in het landschap.

De provincie staat geen verstoring van het landschap toe. Bij minder panelen, en dus een lagere opbrengst, wordt het scherm lager of komt zelfs helemaal te vervallen. Met het beoogde aantal zonnepanelen valt het absorberende scherm precies te betalen.

De grondwal komt voor een klein deel ook in Natura 2000-gebied te liggen. Voor de kap van bomen moet daarom een aparte procedure worden doorlopen. Daarnaast wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en andere beschermde diersoorten.

Bewoners van de wijken Thijssepark en Keverdijk, aan de andere kant van de A1, vrezen dat de wal geluid gaat weerkaatsen.

De gemeente belooft daarom een meting te doen voordat de werkzaamheden beginnen en een na het afronden van de werkzaamheden. De kosten van eventuele extra geluid reducerende maatregelen voor deze wijken zijn niet in het krediet van bijna drie miljoen opgenomen.

De aanleg van de grondwal start volgens de planning in de tweede helft van dit jaar en duurt tot de herfst van 2025.

Vereniging Naarderbos