NIEUWE SPEELTOESTELLEN OP DE WIJKPLAATS

Op dinsdag 4 oktober is de speeltuin op de Wijkplaats gerenoveerd. Er zijn allemaal nieuwe leuke speeltoestellen voor de kinderen geplaatst. Dit is voortgekomen uit een van de buurt ideeën uit het Naarderbos en met subsidie van de gemeente gerealiseerd. Hierbij een kleine impressie. 

         

 

 

Vereniging Naarderbos