BOMENPLANTDAG 19 FEBRUARI

Zaterdag 19 februari was een stralende dag. Hier en daar lagen nog enkele omgevallen bomen door de stormen, die we daarvoor hadden gehad. Ons tuinhuisje was bij één van die stormen zijn dak kwijtgeraakt, en bij Claudia was de pergola op een auto gewaaid. Het was de week waarin we hoorden dat de gemeente had besloten tot de haalbaarheidsstudie van de geluidswal.

Om 10 uur verzamelden we rond het eerste plantlokatie bij het jollenvlot van havenkom 3 voor koffie, de opening door de wethouders Barbara Boudewijnse en Alexander Luijten en ‘onze’ Huib. De wethouders waren blij dat vanuit onze wijk was gewerkt aan vergroening, en Huib bedankte de gemeente voor hun middelen. Tot slot konden we bij de eerste boom poseren voor de fotograaf. Na de koffie ging ik met Bob en Merlijn telkens 3-4 bomen met kluit en boompalen in een aanhanger tillen, en afleveren op de plaatsen waar bomen geplant zouden worden. Soms kostte het wat tijd om uit te vinden wat het label met de latijnse boomnaam betekende, dat bepaalde waar de boom gepland stond. Dat tillen moest per boom echt met 3 man gebeuren, zo zwaar waren die kluiten. Daar waren we drie uren mee bezig. Ondertussen werden we goed van koffie en vlaai voorzien, en zagen we om ons heen veel wijkgenoten hard aan de slag met graven, planten en boompalen aanstampen. Het was een mooie dag om met veel aardige wijkgenoten dat werk te doen. Nu kijken welk vervolg we eraan kunnen geven.

Vereniging Naarderbos