CLEANUP 21 MAART

CleanUp

In de wijken Naardereiland en Naarderbos begon de lente goed. De handen werden uit de mouwen gestoken voor de jaarlijkse Lente CleanUp

Update geluidscommissie

Snelweg

Dit jaar begint er (eindelijk) beweging te komen bij de verschillende partijen, en kunnen wij een aantal ontwikkelingen melden. Ons doel is om een geluidswal
en/of geluidsscherm in combinatie met stil asfalt te laten realiseren. De wettelijke maatregel die Rijkswaterstaat moet plegen binnen het nationale
geluidsprogramma (MJPG) is volstrekt onvoldoende om tot een leefbare wijk te komen.

Buurtbewoners zijn wachten op geluidswal zat

In het NH nieuws is een artikel verschenen over de geluidswal waar buurtbewoners van Naarderbos zich hard voor maken. Nadat er al 3 jaar gestreden wordt, gloort er nog geen licht aan de horizon, tot frustratie van de bewoners.